آمادگی بانک ملی برای تامین مالی واحدهای تولیدی قم از طریق سامانه سککوک

1398 آذر 02 شنبه

جلسه معرفی سامانه سککوک به تجار و فعالان اقتصادی استان قم با حضور واقفی (مدیر بازاریابی بانک ملی)، صادق‌زاده ( مدیر امور و شعب استان قم)، حاجی زمانی (دبیر اتاق بازرگانی استان قم) برگزار شد.