ثبت 5 عضو عمومی و یک عضو عملیاتی سککوک درارومیه

1397 آذر 20 سه شنبه

ثبت 5 عضو عمومی و یک عضو عملیاتی در نشست های B to B سککوک با صاحبان صنایع، تجار و بازرگانان در ارومیه صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سامانه ملی سککوک، در سفر استانی دست اندرکاران سامانه ملی سککوک به استان آذربایجان غربی، نشست های B to B (بازرگانان با بازرگانان) میان صاحبان صنایع کوچک و متوسط، تجار، بازرگانان و دست اندرکاران سککوک،انجام شد که در این نشست، ضمن معرفی سامانه کسب و کار به کسب و کار (سککوک) 5 عضو عمومی و یک عضو عملیاتی، به این سامانه، وارد شدند. بنا به این گزارش، حمید خیام زاده مدیر پروژه و یکی از دست اندرکاران پلتفرم ملی سککوک در نشست یادشده به معرفی این سامانه پرداخت و سپس دموی استانی سامانه سککوک در این استان رونمایی شد. گفتنی است در این نشست امیر شهسوار معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی و ابراهیم جلیلی مدیر مرکز فناوری شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی و همچنین صاحبان صنایع کوچک و متوسط، تجار و بازرگانان این استان حضور داشتند.

منبع : سککوک