سامانه ملی سککوک برگزیده فعالان کشاورزی

1397 دی 06 پنجشنبه

سامانه ملی سککوک برگزیده فعالان کشاورزی

در پی برگزیده شدن سامانه ملی سککوک در نمایشگاه فین تک فارم بانک کشاورزی، شرایط برای امضای تفاهم‌نامه جهت ارائه خدمات به مشتریان سککوک در حوزه کشاورزی فراهم می گردد. به گزارش روابط عمومی، سامانه ملی سککوک که در نمایشگاه فین تک فارم کشاورزی جزو برگزیدگان شناخته شد، امکان پیوند زدن تولیدکنندگان تا فروشندگان محصولات کشاورزی بر بستر وب - با محوریت برات الکترونیک- را فراهم میکند که این امکان، با استقبال حرفه ای فعالان این عرصه روبرو شده است. بنا به همین گزارش، تا کنون در این مدت کوتاه و در چند ماهه اخیر، صادرات بالغ بر ٣٠٠ تن انواع محصولات کشاورزی بر بستر سامانه ملی سککوک تسهیل و تامین مالی شده است. به باور کارشناسان، این سامانه ملی در شرایط امروز تحریم کشور، می تواند در امر تسهیل کسب و کار کارساز باشد. یکی از دلایل استقبال تولیدکنندگان و صادرکنندگان عرصه کشاورزی از سامانه ملی سککوک، تسهیل شرایط انجام معاملات بر بستر وب بوده که عملاً با احیای برات الکترونیک زنجیره تولیدکنندگان تا صادرکنندگان محصولات کشاورزی را با شتاب زائدالوصفی به یکدیگر متصل می‌ کند که نتیجه مورد نظر برای فعالان این عرصه به دست می ‌آید. گفتنی است انتخاب سامانه ملی سککوک جزو فین تک های برگزیده از میان ١٨٠ شرکت کننده در فراخوان نمایشگاه، جهت توسعه خدمات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی با کمک بانک کشاورزی تاکید مجددی بر ظرفیت های این سامانه در عرصه روش‌ های تامین مالی نوین با کمک نظام بانکی کشور می ‌باشد.

منبع : سککوک