سامانه ملی سککوک پا به کیش می گذارد

1397 آبان 27 یکشنبه

سامانه ملی سککوک پا به کیش می گذارد

در ادامه سلسله نشست های استانی دست اندرکاران سامانه ملی سککوک با مناطق آزاد تجاری، این بار، نشست یادشده در کیش برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سامانه ملی سککوک، فردوس باقری و هیات همراه، به معرفی و پرزنت پلتفرم سککوک و برات الکترونیک برای مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش خواهند پرداخت. این نشست که فردا و پس فردا صورت می گیرد؛ در ضمن آن، با مدیران صنعتی و تجاری منطقه آزاد کیش به گفت و گو خواهند پرداخت تا فعالان این منطقه آزاد تجاری با کارکردها و مزایای سامانه ملی سککوک و برات الکترونیک آشنا شوند تا پس از آن به قرارداد های فی مابین با حضور در این سامانه، منتهی شود. گفتنی است این چهاردهمین نشستی است که در طی سفرهای استانی و مرزی با مدیران سازمان مناطق آزاد تجاری برگزار می شود. در این سفر، عادل معطی مشاور معاونت تولید صادرات و فن آوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حضور دارد.

منبع : سککوک