هفتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی و مهندسی استان خوزستان

1396 آذر 13 دوشنبه

هفتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی و مهندسی استان خوزستان در تاریخ 9 الی 12 آذر ماه 1396 برگزار گردید.

هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی و مهندسی استان خوزستان در محل دائمی نمایشگاه‌های استان خوزستان در شهر اهواز به میزبانی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان از تاریخ 9 الی 12 آذر 1396 برگزار گردید که بیش از 150 شرکت کننده به معرفی و پرزنت خود پرداختند. شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن (سامانه سککوک) در غرفه‌ی میزبان نمایشگاه حضور محکم، قوی و هوشمندانه‌ای داشت که طی 2 روز، مدیران شرکت به توضیح و پرزنت سامانه پرداختند.

منبع : سککوک