آغاز تعاملات سککوک با واحدهای کسب و کار و خوشه های صنعتی مستقر

1397 مرداد 03 چهارشنبه

سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار (سککوک) تعاملات خود را با واحدهای کسب و کار و خوشه های صنعتی مستقر در استان ها آغاز کرد.

به گزارش ایبِنا، سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار (سککوک) تعاملات خود را برای ارتباط با واحدهای کسب و کار و خوشه های صنعتی مستقر در استان ها به منظور شکل گیری و اصلاح زنجیره تامین آنها آغاز کرد. به همین منظور در نشستی که برگزار شد، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین معاون صنایع کوچک و نماینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در استان حضور داشتند. استان آذربایجان شرقی با ۵۴ شهرک صنعتی و ۱۹۰۰ واحد فعال، یکی از فعال ترین استان ها در زمینه تولید قطعات صنعتی، تولید قطعات خودرو، تولید منسوجات و همچنین تولید و بسته بندی مواد غذایی است که از تمامی واحدها و خوشه ها در این نشست حاضر بودند.